Curious Cat to Mastodon crossposter
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
Lynne Megido b0d3dae56d
probably the final commit
1 rok temu
static added favicons 1 rok temu
templates fixed link to code in footer 1 rok temu
.gitignore added empty html/css/js files 1 rok temu
LICENSE Initial commit 1 rok temu
README.md noted that it's not done yet 1 rok temu
meta.sample.json added debug flag 1 rok temu
requirements.txt added missing dependancy to requirements.txt 1 rok temu
run.py handle it for realsies now 1 rok temu
web.py probably the final commit 1 rok temu
wsgi.py the file you run with flask is now wsgi.py 1 rok temu

README.md

Curious-Greg

Curious Cat Mastodon crossposter thingy c: it's not done yet uwu